> Home > Serveis

Serveis

Els nostres serveis abarquen les següents 3 arees
 
 • Definició i posada en marxa d'estratègies de comunicació corporativa i de producte.
 • Estratègies de comunicació de crisi.
 • Plans de premsa (On line i Off line).
 • Plans de comunicació interna.
 • Organització d'esdeveniments corporatius i presentacions de producte.
 • RR.PP.
 • Relacions externes nacionals i internacionals.
 • Cursos de formació de portaveus.
 • Control, anàlisi i estudi dels impactes mediàtics dels nostres clientes i de la seva competència.
 • Redacció i disseny de Casos d'Èxit.
 
 • Creació pàgines web.
 • Continguts web.
 • Gestió de Social media.
 • Blogs.
 • Estratègies comercials On line.
 • Formació en Social Media.
 
 • Memòria de Responsabilitat Social Corporativa.
 • Memòria econòmica corporativa.
 • Publicacions internes.
 • Newsletters.